Personal Dolls

Persona Dollsi metoodikas kasutavad nukud on lapse kasvu ning õpetajad on neile välja mõelnud oma isiksuse ja eluloo. Nukud käivad lasterühmas külas ja räägivad oma loo, mis puudutab mõnd rõõmsat sündmust, probleemi või dilemmat. Lapsed püüavad leida neile olukordadele lahendusi. Persona Dolls nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse reageerima ja enda eest seisma, kui nad näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ja teemasid planeerida vastavalt iga grupi ja lasteaia vajadusele.

Metoodika lühitutvustus

„Persona Dolls“ nukkude metoodika  pakub  mängulist ja lõbusat võimalust tegeleda sallivuse küsimustega, edendada emotsionaalset sõnavara ning laste sotsiaalseid oskusi.  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet ning lapsi julgustatakse reageerima (enda eest seisma) kui nad kogevad või näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist.

„Persona Dolls“ nukud on lapse kasvu nukud, kellele on õpetajate poolt välja mõeldud oma elulugu, tema isiksus. Nukud külastavad lastegruppi ja räägivad oma loo, mis käsitleb mõnd probleemi, rõõmsat sündmust või dilemmat. Lapsed püüavad erinevatele olukordadele lahendusi leida.

Persona Dolls nukud ei ole tavalised nukud ega mänguasjad

 • igal nukul on oma isiksus, perekond, kultuuriline taust, nimi, sugu, vanus, eripärad,  meeldimised, mittemeeldimised, hirmud ja soovid;
 • põhirõhk erinevuste tutvustamisel ja sallivuse suurendamisel;
 • väga hea võimalus tutvustada teisi  kultuure ja samuti erinevaid elustiile, keeli ja erivajadusi;
 • nukutegevuste käigus leiavad lapsed ise erinevusi ja sarnasusi nukkudega;
 • iga nukk on unikaalne ja eriline ning nukke peaks saama kallistada;
 • nukud peavad peegeldama selle grupi lapsi;
 • ennetava tegevusena on võimalus  tutvustada ka nukke, kes ei peegelda konkreetse lastegrupi eripärasid.

Eesmärk:

 1. Kasvatada lastes sallivust inimeste erinevustesse, kasvatades laste empaatiavõimet.
 2. Ületada lastes stereotüüpseid eelarvamusi ja takistada eeldatavaid (tulevasi)     eelarvamusi.
 3. Tutvustada lastele erinevaid kultuure näidates neile sarnasusi ja erinevusi. Kasvatada lastes tolerantsust.
 4. Luua lastele keskkond, kus nad saavad vabalt väljendada oma mõtteid. Parandada laste probleemide lahendamise oskust.

Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju, omadusi mis neil on ühised.

Eestis alustas antud metoodika rakendamist Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed, kus tänaseks viiakse nukutegevusi läbi  7 nukuga. Igal nukul on oma isiksus ja erinevus. Nukutegevused ei pea olema üles ehitatud selle nuku erinevuse tutvustamisele, võib ka käsitleda muid rõõme ja muresid, millega meie lapsed on kokku puutunud.

Meie lasteaias on nukukasvatus ühe õppe-ja kasvatusmeetodina kasutusel Sipsiku rühmas. Nukukasvatusega tegeletakse Lasteaias Männimudila 2016 aastast.

http://personadolls.eu/