TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühm on avatud 7.00-8.00 ja 18.00-19.00 I korrusel, Sipsiku rühm).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu, laste lasteaeda tulekust, puuduma jäämisest, haigestumisest vm päevakajaline info jätta sõnumine rühma telefonile või e-päevikusse Eliis.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

***Jätkuv viiruselevik eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Palume lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile või Eliisi.

*** Muutunud on rühmade telefoninumbrid!

*** Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 5.07-25.07.2021 (asenduskoha vajadusest anda teada mannimudila@mannila.edu.ee hiljemalt 8.03.2021).

Päevakajaline:

IGAS KUUS JAGAB MEIE FB (kliki) OMA KÕIGE OLULISEMAID UUDISEID! HOIA END KUSRSIS JA ELA KAASA OMA LAPSE TEGEMISTELE.STIILINÄDALINÄDALA ja VÄÄRTUSTENÄDALA ja EESTIMAA SÜNNIPÄEVA MEENUTUSED LEIAD SAMUTI SEALT.

MÄRSTI ESIMESEL NÄDALAL TOIMUVAD KONKURSI EEST KEELE KAUNIS KÕLA RÜHMASISESED VOORUD!

MEIE ETTEVÕTLIKU HOOLEKOGU EESTVÕTEL JA LAPSEVANEMATE RAHALISE ANNETUSE TOEL SAI MEIE ÕUEALA JUURDE VALGUSTUST VALGUSKETI NÄOL!

Kokku kogunes meie annetuskontole 1354€ AITÄH SULLE ANNETAJA!

 

Veebileht uuendatud 1.03.2021