TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest jätta sõnum rühma telefonile.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Jätkuv viiruselevik eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Lasteaed töötab suverežiimil, kus õpetajate puhkusteperioodil töötame vähendatud koosseisudega ning rühmad on ühendatud. Päevased tegevused toimuvad valdavalt õues, seetõttu on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud ning päikeselise ilma korral ka peakate.

Palume silmas pidada: *lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse; *koduseid mänguasju palume lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile.

Päevakajaline:

Father and Kids by memoangeles | GraphicRiver

Istub nina vastu akent
väike poiss ja aru peab:
küll on isal elu lihtne -
tema kõiki asju teab...

/Heiki Vilep/

KALLID MÄNNIMUDILA ISAD JA VANAISAD!

OLETE OODATUD meie ISADEPÄEVA HOMMIKULE LASTEAIA ÕUEALAL 4.NOVEMBRIL. Sel korral ootame oma isasid tähistama seda TÄHTSAT PÄEVA juba varahommikul kell 9.00, nagu päeva algusele kohaselt pudru ja kohviga! Loodame väga, et sel päeval on teil võimalik mõni tund tööle hilineda, et tulla lasteaeda oma põnnidega lustima!

KUNA ÜRITUS TOIMUB ÕUES, OLGU RIIETUS ILMASTIKULE VASTAV!

 

 

 

 

 

Veebileht uuendatud 5.10.2020