TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Teated puuduma jäämisest või lasteaeda naasmisest peale puudumist jätta tavasõnumina rühma telefoni numbrile.
  • 2019-2020 õppeaasta lasteaia kollektiivpuhkus on 13.juulist kuni 2.augustini. Asenduslasteaed: Tallinna Lauliku Lasteaed
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

Armas Männimudila pere – lapsed, vanemad, õpetajad! Selle aastane sünnipäevanädal oli sel korral omamoodi – ilma teieta, ühise koosolemiseta ja veidi kurvameelne. Ühistest tegemisest saime osa ainult läbi ekraani.
Seda suurem oli üllatus leida meil õpetajatel, oma postkastist teiepoolne sünnipäevakink – aitäh lapsed, aitäh emad-isad selle imearmsa tervituse eest! Aitäh meie hoolekogule eestvedamise eest!
Meie südamed sulasid😊

https://animoto.com/play/SKSWSWxopZOFsJauz37zWQ

Olge terved! Olge hoitud!

Saadame meie väikestele männimudilastele virtuaalsed kallistused kõigi õpetajate poolt!
Teile emad-isad jõudu ja jaksu! Meie pisikesed põngerjatel on sellest keelulisest olukorrast rakse aru saada ja mõnigi kord on neile aktiivset päeva ja huvitavaid tegevusi keeruline pakkuda! Pidage vastu!

Artur Alliksaar on kirjutanud read: "Ainult lapsed suudavad suudelda valgust.
Ainult lapsed suudavad naeratada nii, et selles pole nukrust..."

Õige pea kohtume taas lasteaias!

Töökorraldusest lasteaias eriolukorra ajal: Elu keerulises olukorras läheb edasi. 
Kõik lapsed, kelle vanemad on ameti tõttu seotud tööga töökohal on lasteaeda oodatud! Oleme abiks teile teie raskes ja meie kõigi jaoks vajalikus töös!
Lapsed võtame ja anname üle õues (vihmase ilma korral, palun laske uksekella, õpetaja tuleb välisuksele vastu). Oluline on järgida, et lasteaeda võtame vastu AINULT TERVEID LAPSI!
Meil on palve, et  selgitaksite lapsele rahulikult ja talle arusaadavalt olukorda, miks ema-isa teda rühma saatma ei saa tulla. Lapsele on antud olukord võõras ja võib osutuda natuke ehmatavaks.
Kindlasti palun andke teada, kui teie laps on lasteaeda tulemas. Toitlustaja on hetkel väga keerulises olukorras töö korraldamisel ning teatamine toidu tellimise osas on äärmiselt oluline. Teade palun jätta e-mailile:

Seoses eriolukorraga on toimunud  muudatus ka toitlustamise korras: Kui lasteais viibib 1-2 last palume toidu lapsevanemal kodust kaasa panna, alates 3 lapsest tellime toidu toitlustajalt. 

Kõige muu osas tagame lastele tavalise lasteaiapäeva. Selleks, et tavarutiin lapse õppeprotsessi ja päeva sisustamise osas edasi läheks on õpetajad üheskoos koostanud Eliisi https://www.eliis.ee/sellise nädalaplaani, mis oleks teile soovi korral abiks  ka kodus. Sama plaani järgi toimetame lastega, kes on lasteaeda tulemas. Nii tagame ühise rütmi ja edasijõudmise.
Ootame õppetöö osas teie tagasisidet, küsimusi e-maili, Eliisi või rühma FB teel! 
Õpetajad on teiega suhtluseks avatud! 

 

Aitäh kõigile, kes osalesid meie 27. veebruaril toimunud EESTMAA SÜNNIPÄEVA RONGIREISIL Pääsküla Kooli aulas!

Erilised tänud ägeda esinemise eest teile meie Männimudila meesansambel -
Virve isa Sven-Erik; Lenna isa Paul, Harri isa Tambet ja Jasperi isa Guido!
Suured tänud vahva akordionisaate eest meie Marta emale Merike!

Kallid sõbrad -
Aitäh Pääsküla Koolile, kes lahkelt jälle meid võõrustasid! Aitäh Lasteaed Nõmmekannike, kes lahkelt andsid meile
kasutada oma rahvariideid!

Märtsi ja aprillikuu  ühisüritused on riigis kehtestatud eriolukorra tõttu edasilükatud!

Veebileht uuendatud 6.04.2020