TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Teated puuduma jäämisest või lasteaeda naasmisest peale puudumist jätta tavasõnumina rühma telefoni numbrile.
  • 2019-2020 õppeaasta lasteaia kollektiivpuhkus on 13.juulist kuni 2.augustini.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

Jõuluootus on käes ja jõuluvana tuleb:

10.detsember kell 17:00 Sipsiku rühma

11.detsember kell 17:00 Pääsulinnu rühma

16.detsember kell 15:00 Lepatriinu rühma

17.detsember kell 17:00 Mõmmi rühma

 

Päkapikud piilumas!

Päkapikud piilumas!

Veebileht uuendatud 20.11.2019