TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest jätta sõnum rühma telefonile.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Jätkuv viiruselevik eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Lasteaed töötab suverežiimil, kus õpetajate puhkusteperioodil töötame vähendatud koosseisudega ning rühmad on ühendatud. Päevased tegevused toimuvad valdavalt õues, seetõttu on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud ning päikeselise ilma korral ka peakate.

Palume silmas pidada: *lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse; *koduseid mänguasju palume lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile.

Päevakajaline:

Selgunud on Tallinna aasta

silmapaistvamad haridustöötajad ja -teod!

Üks nomineeritud õpetajatest Männimudila õpetaja - Ülle Meritee!

Tänu ja rõõmutundega Männimudila  rühma laste, vanemate, hoolekogu, kolleegide ning juhtkonna nimel – PALJU ÕNNE!

Uudise lugemiseks kliki

Meenutus meie muusikapäevast:

 

Veebileht uuendatud 5.10.2020