TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00
  • Valverühm asub I korrusel PÄÄSULINNU rühma ruumides/ lapsed viibivad valverühmas 7.00-7.30 ja 18.00-19.00
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul esitada kirjalik avaldus direktorile).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu, laste lasteaeda tulekust, puuduma jäämisest, haigestumisest vm päevakajaline info jätta sõnumine rühma telefonile või e-päevikusse Eliis hiljemalt kella 9.00
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Igas kuus jagab MEIE FB (kliki) oma olulisemaid uudiseid. Ela oma lapse tegemistele kaasa! 

TEGUSAD TOIMETUSED MÄNNIMUDILAS

Jätsime pühadega hüvasti... 

Kallistusi täis kuid; päikest täis päevi;

tundeid täis tunde; magusaid minuteid;

soojust täis sekundeid; hellust täis hetki!

Rõõme ja rahuldust täis uut aastat!

Vaata: "Kolmekuningapäev Männimudilas"

 

EELTEADE: Meie traditsiooniks saanud, kuid koroona aja tõttu pikal pausil olnud Eesti Vabariigi aastapäeva ühisüritus toimub 21. veebruaril kell 17.00 Pääsküla Kooli aulas. Oodatud on kõik meie head sõbrad, emad, isad, vanemad, vanaisad, õed ja vennad. Sel aastal pühendame selle oma õppeaasta eesmärgile ja proovime anda panuse MAAILMA PÄÄSTMISEKS!

Veebilehte haldab Pille Roosiorg

uuendatud 23.01.2023