TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest jätta sõnum rühma telefonile.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

Eriolukord on lõppenud, kuid edasine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Lasteaed töötab suverežiimil, kus õpetajate puhkusteperioodil töötame vähendatud koosseisudega ning rühmad on ühendatud. Päevased tegevused toimuvad valdavalt õues, seetõttu on oluline, et lapsel oleks seljas ilmastikule vastav riietus ja jalanõud ning päikeselise ilma korral ka peakate.

Palume silmas pidada: *lasteaeda võtame vastu ainult terve lapse; *koduseid mänguasju palume lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile.

 

Tähelapanu!

Meie uued männimudilased! Uute laste tutvumispäev toimub 17.08 kell 10.00-13.00. Uute laste vanemate infotund on toimub 17.08 kell 16.00 lasteaia õuealal.Täpsema info leiavad vanemad oma e-postist!

SUVINE LASTEAED - KOOS PORI, SEENELKÄIGU JA MUU PÕNEVAGA!

 

Me oleme tulnud ja olnud, me läheme taas.

Just nagu mälestus olnust me jäljed on maas.

Need jäljed on sõnas ja pildis ja asjade sees...

Saatsime teele selleaastased koolieelikud! Jätsite jäljed lasteaeda ja meie südametesse! 

HEAD KOOLITEED!

 

Veebileht uuendatud 27.07.2020