TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühm on avatud 7.00-8.00 ja 18.00-19.00 I korrusel, Sipsiku rühm).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu, laste lasteaeda tulekust, puuduma jäämisest, haigestumisest vm päevakajaline info jätta sõnumine rühma telefonile või e-päevikusse Eliis.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Jätkuv viiruselevik eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Palume mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile või Eliisi. NB! Muutunud on rühmade telefoninumbrid!

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 5.07-25.07.2021 (asenduskoha vajadusest anda teada mannimudila@mannila.edu.ee hiljemalt 8.03.2021).

IGAS KUUS JAGAB MEIE FB (kliki) OMA KÕIGE OLULISEMAID UUDISEID! HOIA END KUSRSIS JA ELA KAASA OMA LAPSE TEGEMISTELE, kõiki MEENUTUSI LEIATE SEALT!

MEIE ETTEVÕTLIKU HOOLEKOGU EESTVÕTTEL JA LAPSEVANEMATE RAHALISE ANNETUSE TOEL SAI MEIE ÕUEALA JUURDE VALGUSTUST VALGUSKETI NÄOL! Kokku kogunes meie annetuskontole 1354€ AITÄH SULLE ANNETAJA!

Valitsus soovitus on lapsi hädavajaduseta lasteaeda mitte tuua! Lastele, kelle vanemal pole võimalusi lapse kojujätmiseks, võimaldame jätkuvalt tavapärase lasteaias käimise. Lapsed on lasteaeda oodatud! Kui teil on vaja töötada kodukontoris, lahendada mõnd pere probleemi või vajab laps järelevalvet muul põhjusel, tooge laps lasteaeda! Oleme teile toeks!

Järgime rangelt kehtestatud reegleid ja püüame olla paindlikud. Kui laps vajab hoidu ainult osa päevast on ka see kindlasti võimalik! Leppige õpetajatega kokku, et teaksime tellida toidu. Kasutada võib ka ainult õuesoleku aega, et lapsed saaks olla koos eakaaslastega, kas see on toeks vaimse tervise hoidmisel.

Päevakajaline:

Elagu meie vahva lasteaiapere! Männimudila on nüüd 59 aastane ning meie auväärses vanuses maja saab nüüd ka lõpuks oma sündimise loo. „Kunagi väga ammu laiutas Männimudila lasteaia koha peal jää, mis kattis lausa kogu Eestimaa ja rohkemgi…Meie lugude konkursile laekus 7 inspireerivat ja fantaasiaküllast juttu, nii muinasjutu, luule kui ka koomiksivormis. Võimalik, et inspireerivatest luuleridadest valmib tulevikus mõni muusikaline teos

„Nõmme nõmmikus sirgusid männipuud. Pohl ja kanarbik seltsiks neil, kaaslaseks tuul…“

Nagu tänasel vihmasel sünnipäevaüritusel lastele lubatud sai, hakkavad nüüd Orav Oliver, Vares Varje koos lastega seda õiget lugu välja valima! Valik on keeruline ja võtab aega Aitäh armsad vanemad, et meie ettevõtmisele kaasa lõite – üksi ja koos lastega. Pikk pai ning kummardus kogu Männimudila nimel:

*Lepatriinu rühma Regina *Lepatriinu rühma Rahel * Sipsiku rühma Saskia * Mõmmi rühma Ander ja ema Merje *Mõmmi rühma Ken ja tema õpetaja Helina *Mõmmi rühma Ella Helene ja Sipsiku rühma Paul Johani ema Signe *Pääsulinnu rühma Hardi ema Johanna-Iisebel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veebileht uuendatud 26.04.2021