TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00
  • Valverühm asub I korrusel PÄÄSULINNU rühma ruumides/ lapsed viibivad valverühmas 7.00-7.30 ja 18.00-19.00
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul esitada kirjalik avaldus direktorile).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu, laste lasteaeda tulekust, puuduma jäämisest, haigestumisest vm päevakajaline info jätta sõnumine rühma telefonile või e-päevikusse Eliis hiljemalt kella 9.00
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Igas kuus jagab MEIE FB (kliki) oma olulisemaid uudiseid. Ela oma lapse tegemistele kaasa! 

TEGUSAD TOIMETUSED MÄNNIMUDILAS - alanud on jõulootus

Täna hommikul nähti juba päkapikku meie õuel. Sel korral ainult ühte...
Kommi tõi ka ja väga meeldisid talle meie laste kiiged!
Huvitav... Kas jõulumaal pole kiikesid? Või pole tal seal aega kiikumiseks?

Jääme ootama III adventi ja koos sellega algab meie JÕULUVÕLU MÄNNIMUDILAS. Loe lähemalt Eliisist

Veebilehte haldab Pille Roosiorg

uuendatud 5.12. 2022