TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00.
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult üle õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama.
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Muudatustest rühmade tööajas teavitatakse lastevanemaid e-päeviku Eliis või rühma e–posti vahendusel.
  • Teavitage lapse puudumiste jäämisest rühma telefoni, e-posti või e-päeviku Eliis kaudu
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Päevakajaline:

Tallinna LV otsusega lõppes moodulmaja rendileping. Sellega seonduvalt lasteaed kahjuks uut sõimerühma uuel õppeaastal ei ava. Rühmad Mõmmi ja Sipsik tuuakse üle peamaja ruumidesse. Rühmad Päkapikk ja Pääsulind ühendatakse liitrühmaks. Koolieelikute rühm Pätu likvideeritakse ning lasteaed jääb edaspidi 4-rühmaliseks – Sipsik, Lepatriinu, Mõmmi ja liitrühm Pääsulind.

  • Lisaks :

Suveperioodil on rühmad liidetud! Kõik rühmad on avatud taas 19.augustist!

Ootame oma rõõmsaid mudilasi taas lasteaeda!

 

Sündmused Kingitused hoolekogu poolt: 31.05 kell 9.30 toimus lasteaia hoolekogu eestvõttel mängude hommik. Rühmas olid tegutsemas lapsevanemad! Aitäh teile, mudilastel oli põnev! 14.06-15.06 viibis Männimudila meeskond õppereisil Valga Lasteaias Kaseke ja Valka lasteaias Gaismina.  Rühmades olid õpetajateks hoolekogu liikmed.   Aitäh hoolekogule suurepärase koostöö eest! Aitäh Sulle meie hoolekogu esimees Maarja Jõe eestvedamise eest!  

Veebileht uuendatud 21.06.2019