TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00 (valverühmad avatud mõlemal korrusel 7.00-8.00 ja 18.00-19.00).
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Info rühmade tööaja kohta on leitav kodulehel iga rühma alt eraldi.
  • Õppe-ja kasvatustegevuse tagasidestamine toimub e-päeviku Eliis kaudu.
  • Teadete vahendamiseks on rühma e–post.
  • Teated puuduma jäämisest või lasteaeda naasmisest peale puudumist jätta tavasõnumina rühma telefoni numbrile.
  • 2019-2020 õppeaasta lasteaia kollektiivpuhkus on 13.juulist kuni 2.augustini.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.
  • Meie tegemised Facebookis

Head eesootavat, elamusterohket aastat!

Jaanuarikuu ühisüritused:

6.01 KOLMEKUNINGAPÄEV: kell 10.00 Etendus "Väikene kuusk"; kell 11.00 õues hüvastijätt kuusepuuga koos jõululõkke, glögi ja piparkookidega

14.01 TALIHARJA SPORDIPÄEV - sportlikud liikumismängud õues

22.01 kell 10.30 "Mis on prügi, mis saab prügist?" (üritus koolieelikutele)

29.01 kell 10.00 Mikumanni Lasteteater: "PÄTUKE" (pilet 2.50)

30.01 kell 17.30 Hoolekogu koosolek

Veebileht uuendatud 6.01.2020