TERE TULEMAST MÄNNIMUDILASTE KODULEHELE!

 Iga meie laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

  • Lasteaed on avatud 7.00-19.00
  • Lapse annab üle ja võtab vastu lapsevanem või tema poolt volitatud isik isiklikult õpetajale või õpetajat asendavale töötajale. Volitatud isikutest on lapsevanemad kohustatud lasteaeda teavitama (alaealise saatja puhul on nõutav kirjalik avaldus).
  • Õppe- ja kasvatustegevuse tagasiside andmine ning infovahetus lapsevanematega toimub e-päeviku Eliis kaudu, laste lasteaeda tulekust, puuduma jäämisest, haigestumisest vm päevakajaline info jätta sõnumine rühma telefonile või e-päevikusse Eliis.
  • Töölepingu Seaduse § 53 aluselt suletakse riiklikult sätestatud lühendatud tööpäevadel lasteaed kell 16.00.

Jätkuv viiruselevik eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist, kehtestatud nõuetest kinnipidamist, hoolimist ja mõistmist. Palume mänguasju lasteaeda mitte kaasa võtta; *lapse vastuvõtt ja üleandmine toimub õues;*lapse lasteaeda tulekust või puuduma jäämisest anda teada sõnumina rühma telefonile või Eliisi. NB! Muutunud on rühmade telefoninumbrid!

Lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks 5.07-25.07.2021 (asenduskoha vajadusest anda teada mannimudila@mannila.edu.ee hiljemalt 31.05.2021

IGAS KUUS JAGAB MEIE FB (kliki) OMA KÕIGE OLULISEMAID UUDISEID! HOIA END KUSRSIS JA ELA KAASA OMA LAPSE TEGEMISTELE, kõiki MEENUTUSI LEIATE SEALT!

Päevakajaline:

Meil on majas lapsi tosin,
igaüks on nagu rosin,
igaüks on pai, mis pai,
ainult muist on ai-ai-ai...
Keerleb, keerleb lastering,
igaühel sees on hing.
Kui nad seltsis lasta valla,
toovad päikse taevast alla.
/Ellen Niit/
Vaata ja veendu ise, kliki
Rõõmuküllast lastekaitsepäeva ja tere tulemast meie uutele männimudilastele!

Ootame oma uute laste vanemaid infotundi 1. juunil kell 16.00  - 16.45 (õuesõppeklassis). Väikeste gruppidena saate põgusalt tutvuda rühmaruumidega (siseruumides maskikohustus) ja vestelda õpetajatega(õues).

Sellele järgneb kell 17.00 väike õueõhtu, koos teatriga ja põgusa mängulise tegevusega lasteaia õuealal, kuhu ootame osalema lapsi koos vanematega!

Plaanidesse teeme muudatused vastavalt viiruselevikust tingitud piirangutele!

Veebileht uuendatud 01.06.2021