Meile oluline

Üks majake mändide vahel,
kui sumisev mesilastaru.
Siin alati olla on lahe,
nii suur kui ka väike saab sellest aru…

Meie missioon:

Loome silla kodu ja lasteaia vahel. Vaid üheskoos jõuame parima lahenduseni iga väikese männimudilase jaoks, sest iga laps on eriline. Ta on osake meist! Ta jätab endast jälje…

Meie visioon:

Olles asjatundlikud ja loovad; avatud ja hoolivad - oleme teenäitajaks! Aitame meie väiksel männimudilasel astuda julgelt mööda õnneliku lapsepõlve rada vastu kõigele uuele…

Meie põhiväärtused:

Meie jaoks olulised märksõnad, mis aitavad tulevikule vastu minna, need saadavad meid kõiges mille poole püüdleme. Meie laps, meie töötaja ja meie lapsevanem on:

ÕNNELIK ehk terve, loov, iseseisev, omanäoline ja optimistlik!

UUDISHIMULIK ehk julge, õpihimuline, ettevõtlik ja otsustusvõimeline!

ARVESTAV ehk hooliv, tolerantne, aus, sõbralik, tasakaalukas, viisakas ja vastutusvõimeline!

2019-2020 õppeaasta eesmärk: MEIE ÕPITEE ALGUS – see on INSPIREERIV MÄNGUMAAILM   JA INNUSTAV   ÕPIKESKKOND"

Laps, kes ei ole lapsepõlves küllalt mänginud, ei ole läbinud sotsiaalse elu kooli ning seetõttu võib tal täiskasvanuna olla raskusi inimestevaheliste suhete mõistmisel, loomisel ja hoidmisel.

Eelmise õppeaasta analüüs näitas, et laste mänguoskus hakkab kaduma, sest pärismängu asendavad nutiseadmed...Miks on mängimine ja mängu tähtsus tagaplaanil:

Seetõttu, et:

kiirel ja infoküllusest tulvil ajal on mänguoskuste edasiandmine põlvkondade vahel vähenenud. Emmel-issil jääb üha vähem aega lapsega mängimiseks ning seda tunnetab lasteaed oma igapäevatöös üha rohkem. Pealetungiv on meedia ja arvutimaailma mõju, mille tõttu laps ei suhtle ega liigu piisavalt. Tänased vanemad püüavad ikka rohkem ja rohkem pöörata tähelepanu kooliks ettevalmistusele, vähem aga mängulisele tegevusele.

Püüame üheskoos selle teemaga nüüd hoogsamalt tegelema hakata.

Selle õppeaasta teemaks: Mäng – on väikese inimese töö!

Ja meid saadab laul: