Päevakava

Võttes aluseks EV Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale §14 ja Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis §3 (1)

Sõimerühm

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud

09.00 -9.30 – hommikusöök

09.30 – sihipärased mängulise õppe -ja vabategevused toas või õues

10.30 – aktiivsed tegevused õuealal, õppekäigud

12.15-12.45 – lõunasöök

13.00 – ettevalmistused puhkeajaks, unejutu kuulamine, puhkeaeg

14.45 – ärkamine, laste vaba mäng

15.30 – 16.00 õhtuoode

16.00 – mängud toas või õues, individuaalne tegevus, laste koju saatmine

Aiarühm ja liitrühm

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud

09.00 – 9.30 – hommikusöök

09.30 – sihipärased õpi -ja vabategevused toas või õues

10.30 – aktiivsed tegevused õuealal, õppekäigud

12.30-13.00 – lõunasöök

13.15 – ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine, puhkeaeg

14.30 – laste vaba mäng, individuaalne tegevus, huviringid

15.30-16.00 – õhtuoode

16.00 – mängud toas või õues, individuaalne tegevus, huviringid, laste koju saatmine