Päevakava

Päevakava

Tallinna Lasteaed Männimudila päevakava koostamise aluseks on
sotsiaalministri 24.09. 2010 määrus nr 61§ 14 Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Sõimerühma päevakava:

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud
09.00 – hommikusöök
09.30 – sihipärased õpi-ja vabategevused toas või õues
10.30 – mängud õues
12.15 – lõunasöök
12.45 – ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine,
puhkeaeg
15.00 – mängud, huviringid, individuaalne tegevus
15.30 – õhtuoode
16.00 – mängud toas või õues, huviringid, individuaalne tegevus,
laste kojusaatmine

Lasteaiarühma päevakava:

07.00 – laste vastuvõtt, hommikuring, mängud
09.00 – hommikusöök
09.30 – sihipärased õpi-ja vabategevused toas või õues
10.30 – mängud õues
12.30 – lõunasöök (12.15 – liitrühm 2-5-aastased)
13.00 – ettevalmistused päevaseks puhkeajaks, unejutu kuulamine,
puhkeaeg
15.00 – mängud, huviringid, individuaalne tegevus
15.30 – õhtuoode
16.00 – mängud toas või õues, huviringid, individuaalne tegevus,
laste kojusaatmine