Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus. Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja käskkirjaga kinnitatud juhendist.
Lasteaias vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest direktor Pille Roosiorg
Kontaktandmed: e-post: pille.roosiorg@mannila.edu.ee tel: 51 85 380

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund Tallinna Lasteaias Männimudila on:  direktor ja juhiabi.
Rohkem infot leiate  Korruptsiooni meetmed