Pääsulind

Õpetajad:

Ülle Merite

Assistent:

Karmen Kaljula

Õpetaja abi:

Nelli Rohi

Rühma telefon: 58303909

Rühma e-post: paasulind.mannimudila@gmail.com

Rühm on avatud: 8:00 – 18:00

Valverühm on avatud 7:00-8:00  ja 18:00-19:00

Õppetegevused algavad kell 9:30

Muusikategevused: esmaspäeviti kell 10:10 ja kolmapäeviti kell 10:10
Liikumistunnid suurtele: esmaspäeval kell 10:45 - 11:25 ja neljapäeval kell 9:20 - 10:00

Liikumistunnid väikestele: esmaspäeval kell 11:30 - 11:55 ja neljapäeval kell 11:30 - 11:55

Pääsulind 2019-2020õa

Pääsulinnu peres on 9 toredat tüdrukutirtsu ja 13 vahvat poisiklutti. Kevadel lendavad suured Pääsukesed kooliteele. Pääsulapsed on aktiivsed ja uudishimulikud. Suured Pääsupoisid konstrueerivad keerulisi raudteid ja huvitavaid ehitisi klotsidest. Väikestele Pääsupoistele meeldib rallitada autovaibal ning põnevust pakuvad uued ja huvitavad mängud. Pääsuplikad harjutavad nukulaste eest hoolitsemist ning õpivad perenaise nippe kodumängus. Legolaua taga käib iga päev vilgas tegevus, mille fantaasiarikas tulemus paneb silmad särama ning kasvatab veelgi põnevust. Arendavad lauamängud pakuvad palju pusimist, kuid ka uudishimu ja rõõmu. Oma mõtteid ja tundeid jagavad Pääsulapsed läbi värviküllaste joonistuste.

Õues on Pääsulindudele lendamiseks suur mänguala, kus saab nii palju joosta kui jaksu on, mängida liikumismänge, ronida ja liugu lasta. Pääsujuntsudele meeldivad väga liivakastimängud, kus ehitatatakse autodele teid ja tunneleid, valmivad liivakoogid ning erinevaid hõrgutised. Õuealalt korjatud looduslik materjal hakkab Pääsude käe all elama uut ja huvitavat elu. Suure elevusega oodatakse õpperetki loodusesse. Puhkepausil lendavad Pääsud pika tee unenägude maale.

 

Kuidas me õpime?

Meie hommik algab hommikuringiga, mis on päeva oluline osa. Tervitame ja räägime päeva plaanidest ning tegelustest. Lapsed saavad jutustada oma kogemustest, muljetest ja tunnetest, avaldada arvamust, kordame luuletusi, loeme jutukesi ja vaatleme ilma.

Kuna rühmas on erivanuselised lapsed võtab jutustamine ja kuulamine aega, samuti on eneseväljendamise oskused ja soov lastel erinevad. Need, kes aktiivselt vestlusest osa ei võta, õpivad kuulama ja tunnetama maailma läbi selle lapse, kes jutustab. Rühmas töötab üks õpetaja, keda abistavad assistent ning õpetajaabi, see võimaldab organiseerida õppetegevusi ka gruppides.

Ainevaldkondade lõimimise kaudu areneb küsimuste esitamise-, probleemide lahendamise- ja eneseväljendamise oskus ning otsustusvõime ja loovus.

Laste oskused arenevad läbi pideva ja aktiivse igapäevase tegevuse. Kasutame õuesõppe, avastus- ja probleemõppe meetodeid. Lapsed on väikesed teadlased (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest rõõmu ning eduelamust.

Tähelepanu pöörame laste individuaalsusele, eneseteenindamisele, väärtuskasvatusele, rollimängu- ja õpioskuste arendamisele ning kodu ja lasteaia koostööle.

Üksteist märgates, jagame koos rõõme ja tarkusi.

 

Rühma õppeaasta eesmärk:

Sõprust ja hoolt vajav pisike laps kasvab suurema lapse kaitsva ja abistava varju all ning märgates üksteist, sirguvad nendest koos rõõme ja takistusi jagavad kaaslased.

 

 

 

Et meile kaasa elada jälgige kuuplaani rühma stendil.