Pääsulind

Õpetajad:

Ülle Merite

Assistent:

Karmen Kaljula

Õpetaja abi:

Nelli Rohi

Rühma telefon: 58303909

Rühma e-post: paasulind.mannimudila@gmail.com

Rühm on avatud: 8:00 – 18:00

Valverühm on avatud 7:00-8:00  ja 18:00-19:00

Õppetegevused algavad kell 9:30

Muusikategevused: esmaspäeviti kell 10:10 ja kolmapäeviti kell 10:10
Liikumistegevused: teisipäeviti kell 11.50 ja neljapäeviti kell 11:20

Pääsulinnu rühma tutvustus

Pääsulinnu peres on 10 toredat tüdrukutirtsu ja 15 vahvat poisiklutti. Pääsulastele meeldivad erinevad rollimängud ja toimetamine nukunurga köögis, kus harjutatakse eluks vajaminevat hoolitsemist nukulaste eest. Iga päev käib ehitusnurgas vilgas tegevus, kust sirguvad tulevased insenerid konstrueerides garaaže ja maju. Joonistamise, voolimise ja meisterdamise pesas valmivad omapäraseid ja rikkaliku fantaasiaga tööd. Lauamängud arendavad ja pakuvad põnevust. Pääsud on julged ja andekad ka näitlemise alal, dramatiseerimine toob elevuse ja sära silmadesse.

Õues on Pääsulindudele lendamiseks suur mänguala, kus saab nii palju joosta kui jaksu on ning mängida jalgpalli. Pääsulastele meeldivad üle kõige liivakastimängud, kus ehitatakse maa-aluseid käike ja tunneleid ning valmivad liivakoogid ja erinevaid hõrgutised. Suure elevusega oodatakse õpperetki loodusesse ja raamatukokku ning erinevatesse uudsetesse kohtadesse.

Kuidas me õpime?

Meie hommik algab hommikuringiga, mis on päeva oluline osa. Tervitame ja räägime päeva plaanidest ning tegelustest. Lapsed saavad jutustada oma kogemustest, muljetest ja tunnetest, avaldada arvamust, kordame luuletusi, loeme jutukesi, arutleme erinevate teemade üle ja vaatleme ilma.

Kuna rühmas on erivanuselised lapsed võtab jutustamine ja kuulamine aega, samuti on eneseväljendamise oskused ja soov lastel erinevad. Need, kes aktiivselt vestlusest osa ei võta, õpivad kuulama ja tunnetama maailma läbi selle lapse, kes jutustab. Rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetajaabi. Kahel korral nädalas on õpetajtel kattuv tööaeg, mis võimaldab organiseerida õppetegevusi ka gruppides.

Ainevaldkondade lõimimise kaudu areneb küsimuste esitamise-, probleemide lahendamise- ja eneseväljendamise oskus ning otsustusvõime ja loovus.

Laste oskused arenevad läbi pideva ja aktiivse igapäevase tegevuse. Kasutame õuesõppe, avastus- ja probleemõppe meetodeid. Lapsed on väikesed teadlased (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest rõõmu ning eduelamust.

Selle aasta rühma eesmärk:

Väärtustan kaaslast ja ümbritsevat, olen teadmishimuline ja loov ning avatud kõigele huvitavale minnes vastu uuele eluetapile.

 

 

 

Et meile kaasa elada jälgige kuuplaani rühma stendil.