Pääsulind

Õpetajad: Ülle Meritee ja Karmen Kaljula

Õpetaja abi: Nelli Rohi

Rühma telefon: 57878248

Rühma e-post: paasulind.mannimudila@gmail.com

Loome  MUUSIKAT: teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10.35

Teeme SPORTI esmaspäeviti kell 11.55 õues ja kolmapäeviti kell 11.40 Nõmme Huvikooli saalis

3-6 aastased

"Olen pisike pääsuke,

lauluga tervitan sind.

Sääl, kus viljapõld lainetab,

võid sa kohata mind."

 

Meie Pääsulindude viljapõld on suur ja lai. See on meie rühmaruum ja meie hooviala aga ka kogu suur maailm, mida üheskoos tundma õpime.

Kaks järjestikust aastat on Pääsulindude pesast lendu tõusnud kamp koolilapsi, aeg läks kiiresti ja ootamatult on meie pesamunadest koorunud omanäolised suured tegelased ning lisandunud uued pisipõnnid. Nüüd ollakse neile eeskujuks! Pääsulinnu rühmas on 14 tüdrukutirtsu ja 10 poisiklutti. Õppimine erivanuseliste laste rühmas on põnev ja vastastikuselt aktiivne protsess. Suuremate eeskujul tekib noorematelgi uusi ideid koosmänguks ja tegevusteks.

Õppimise viisiks on suures osas projektõpe, kus oluliseks lapse enda algatus ja oma kogemusest õppimine. Oleme väikesed teadlased, kes ise planeerivad ja kavandavad oma tegevust - vaatleme, uurime, katsetame. Õuealal on pääsulindudele lendamiseks suur mänguala. Õuealalt korjatud looduslik materjal hakkab pääsude käe all elama uut ja huvitavat elu. Seikleme tihti lasteaia lähedal asuvates metsades - uurime loodust ja loodusnähtusi, mängime ning naudime liikumist.

Ootame oma pääsusid lasteaeda hiljemalt kella 8.45, sest meie päev algab alati hommikuringiga ja on meie päeva väga oluline osa. Seal tervitame üheskoos päeva ja teeme plaane. Jutustame oma kogemustest, muljetest ja tunnetest, avaldame arvamust, kordame luuletusi, loeme jutukesi ja vaatleme ilma.

Teated ja uudised meie rühma tegemiste kohta on leitavad E-päevikust ELIIS!