Pääsulind

Õpetajad:

Ülle Merite

Karmen Kaljula

Õpetaja abi:

Nelli Rohi

Rühma telefon: 57878248

Rühma e-post: paasulind.mannimudila@gmail.com

Rühm on avatud: 7:30 – 18:00

Valverühm on avatud 7:00-7:30  ja 18:00-19:00

Õppetegevused algavad kell 9:30

Muusikategevused : teisipäeval kell 9:20 ja neljapäeval kell 9:20
Liikumistunnid suurtele: esmaspäeval kell 10:45 - 11:25 ja kolmapäeval  kell 9:40 - 10:20

Liikumistunnid väikestele: esmaspäeval kell 11:30 - 11:55 ja kolmapäeval kell 11:05 - 11:40

Pääsulind 2020-2021 õa

Pääsulinnu peres on 11 toredat tüdrukutirtsu ja 13 vahvat poisiklutti. Üksteist märgates, jagame koos rõõme ja tarkusi. Kevadel lendavad jällegi meie pesast kooliteele juba suureks kasvanud pääsulinnud. Ülejäänutega ühinevad suve lõpus uued linnupojad.

Pääsulinnud paistavad esmapilgul tagasihoidlikud, kui aga rühma uks lapsevanema selja taga sulgub, hakkavad lapsed usinasti oma elu elama. Eri vanuses lapsed leiavad endale rühmas palju põnevat. Suuremate eeskujul tekib ka noorematel uusi ideid koosmänguks ja tegevusteks.

Pääsulapsed on aktiivsed ja uudishimulikud. Pääsulindude seas on au sees suur raamatutevalik ja teater.  Rühmas toimub aktiivne mäng legolaua ääres, mille fantaasiarikas tulemus paneb silmad särama. Põnevust pakuvad erinevad ehitusmängud ning  barbied ja beebinukud kodumängus. Nukulastega toimetamine õpetab hoolima ja hoolitsema. Lastele meeldib rallitada autovaibal ning pusida puslede ja lauamängude kallal.

Oma mõtteid ja tundeid jagavad Pääsulapsed läbi värviküllaste joonistuste ja voolingute.

Palju aega veedame lasteaia õuealal ja võimalusel matkame metsas – me armastame loodust ja liikumist! Just looduses proovime meid ümbritsevast maailmast aru saada ja selle kohta õppida.

Õuealal on Pääsulindudele lendamiseks suur mänguala, kus saab nii palju joosta kui jaksu on, mängida liikumismänge, ronida, kiikuda ja liugu lasta. Pääsujuntsudele meeldivad väga liivamängud, kus ehitatakse maa-aluseid käike ja tunneleid autodele, valmivad liivakoogid ja erinevaid hõrgutised. Õuealalt korjatud looduslik materjal hakkab Pääsude käe all elama uut ja huvitavat elu. Puhkepausil lendavad Pääsud pika tee unenägude maale.

Kuidas me õpime?

Meie hommik algab hommikuringiga, mis on päeva oluline osa. Tervitame ja räägime päeva plaanidest ning tegelustest. Lapsed saavad jutustada oma kogemustest, muljetest ja tunnetest, avaldada arvamust, kordame luuletusi, loeme jutukesi ja vaatleme ilma.

Kuna rühmas on erivanuselised lapsed võtab jutustamine ja kuulamine aega, samuti on eneseväljendamise oskused ja soov lastel erinevad. Need, kes aktiivselt vestlusest osa ei võta, õpivad kuulama ja tunnetama maailma läbi selle lapse, kes jutustab. Rühmas töötavad kaks õpetajat ja õpetajaabi, mis võimaldab tegutseda ka väiksemates gruppides.

Ainevaldkondade lõimimise kaudu areneb küsimuste esitamise-, probleemide lahendamise- ja eneseväljendamise oskus ning otsustusvõime ja loovus.

Laste oskused arenevad läbi pideva ja aktiivse igapäevase tegevuse. Kasutame õuesõppe, avastus- ja probleemõppe meetodeid. Lapsed on väikesed teadlased (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest rõõmu ning eduelamust.

Tähelepanu pöörame laste liikumisaktiivsusele, individuaalsusele, eneseteenindamisele, väärtuskasvatusele, rollimängu- ja õpioskuste arendamisele ning kodu ja lasteaia koostööle.

Rühma õppeaasta eesmärk: 

Tahan rännata ja uurida,

õhku värsket hingata

Hoian püsti pea,

et silmadesse vaadata.

Kõikidele soovin head.