Ajalugu ja tänapäev

Tallinna Lasteaed Männimudila omab pikaajalist ajalugu. Asutus avati 4.aprillil 1962. aastal Nõmme aedlinnas, Pääskülas, aadressil Saha 19, Tallinna 80. Lastepäevakodu nime all. Hoone ehitati tolleaegse 4-rühmalise lasteaia tüüpprojekti järgi, kuhu oli kavandatud üks sõimerühm ja kolm aiarühma 95 lapse tarvis. Alates Koolieelse lasteasutuse seaduse jõustumisest 1999 aastal, kannab asutus Männimudila nime. 2013 aasta detsembris alustati maja laiendamisega moodulite näol. Alates 2014 aastast töötas lasteaias lisaks peamaja neljale rühmadele kaks moodulrühma. Seoses laste arvu vähenemisega  toimus 2019 aasta kevadel lõpetati moodulmaja rendileping ning sügisel alustati taas nelja rühmaga.

Uue lasteaiahoone planeerimisega alustati 2021. aasta sügisel AW2 Architects OY Eesti filiaali poolt. Hoone anti enne ehitustegevuse algust üle Tallinna Linnavaraametile ning seejärel, 7. augustil 2023 riigihanke võitnud ehitusfirmale OÜ Astlanda Ehitus.

Tallinna Lasteaed Männimudila on eesti õppekeelega munitsipaallasteaed ning kuulub Tallinna Haridusameti haldusalasse. Asutuse esimeseks juhiks oli Elvi Tamberg, 1977. aastast Malle Sookruus ning 2013 aasta lõpust Pille Roosiorg. Männimudila asub Tallinna kõige rohelisemas linnaosas, looduskaunis kohas ning linnakärast eemal. Maja ümbritseb mändidega haljastatud õueala, mis loob eelduse puhtale elukeskkonnale ning annab hea võimaluse keskenduda aktiivsele liikumisele, tervise edendamisele, õues õppimisele ja keskkonnakasvatusele. Lähedal asub Pääsküla raba, kool, huvikool, ujula, raamatukogu, rongi ja bussipeatus jm.

Uue hoone rekonstrueerimise tõttu paikneb lasteaed nelja rühmaga asenduspindadel Tallinna lasteaedades Mooniõied, Lehola, Pääsküla Koolis ja Nõmme Huvikoolis kuni 2024 aasta lõpuni. Uude, moodsasse ning innovaatilise puitkonstruktsiooniga hoonesse on plaanitud kolida 2025 aasta alguses. Lasteaed ehitatakse kaheksale rühmale.

Peale rekonstrueerimist on Nõmme linnaosas kodulähedane alusharidus tagatud 172 lapsele. Kaheksa rühmaga, kaasaegse õpikeskkonnaga lasteaed omab potentsiaali kujuneda piirkondlikuks kompetentsikeskuseks, kui tööturult suudetakse värvata vajalikus mahus erialaspetsialiste ja kvalifitseeritud õpetajaid.

Seeläbi tõuseb võimekus pakkuda eelkooliealistele lastele kvaliteetset tugiteenust. Perspektiivis on suund välja töötada õpimudel, kus õppekava osaks on ka kvaliteetne huviharidus ning tugi erivajadusega lapse jaoks.