Ajalugu ja tänapäev

Tallinna Lasteaed Männimudila omab pikaajalist ajalugu. Asutus avati 4.aprillil 1962. aastal Nõmme aedlinnas, Pääskülas, aadressil Saha 19, Tallinna 80. Lastepäevakodu nime all. Hoone ehitati tolleaegse 4-rühmalise lasteaia tüüpprojekti järgi, kuhu oli kavandatud üks sõimerühm ja kolm aiarühma 95 lapse tarvis. Alates Koolieelse lasteasutuse seaduse jõustumisest 1999 aastal, kanname Männimudila nime. Lasteaias tegutses neli rühma. 2013 aasta detsembris alustati maja laiendamisega moodulite näol. Alates 2014 aastast töötas lasteaias lisaks peamaja rühmadele kaks uut moodulrühma. 2019 aasta kevadel toimus moodulmaja likvideerimine ning sügisel alustati taas neljarühmalise lasteaiana.

Lasteaed asub Tallinna kõige rohelisemas linnaosas, looduskaunis kohas ning linnakärast eemal. Maja ümbritseb suur (8700m2) mändidega haljastatud õueala. Suurepärane männimetsaalune loob eelduse puhtale elukeskkonnale ning annab hea võimaluse keskenduda süvitsi lasteaia olulistele eripäradele - tervise edendamisele, õues õppimisele ja keskkonnakasvatusele. Lasteaia looduslik õueala on lapse arengu jaoks rikkalik kasvukeskkond kogemuste ja erinevate oskuste õppimiseks. Aktiivsed, avastustele ja kogemustele suunatud igapäevategevused loovad lisaväärtust ja innukust; aitavad kujundada väärtushinnanguid ning toetada tervislikke eluviise.

Lisaks keskkonnaharidusele ja tervise edendamisele näeb lasteaed oma eripärana ka lapse individuaalse arengu toetamist läbi erinevate tuge pakkuvate lisategevuste. Erivajaduse märkamise juures peame oluliseks ka lapse andekuse toetamist. EV 100 ühiskingituse “Igal lapsel oma pill” projekti toel alustasime 2016. aasta sügisel muusikaõpetaja juhendamisel laste viiuliõppega. Tänaseks on lisandunud juurde pille ning tegevus toimub ka pilliringis.

Igapäevasele lasteaias toimuva õppe-, ja kasvatustööle lisaks saavad lapsevanemad lapse jaoks valida sobiva huviringi. Lasteaed omab nooruslikku ja uuendusmeelset, erineva erialase kõrgharidusega personali. Hindame eelkooliealise lapse õppe-, ja kasvatustegevuste juures oluliseks silmaringi avardamist ja aktiivõppemeetodite kasutamist ning avastamist läbi kogemuse. Seetõttu käime palju õppekäikudel, kutsume külla lasteteatreid, uurime loodust ja korraldame põnevaid üritusi.​