Terviseedendus

Läbi tervisekasvatuse ja tervise edendamise toetame:

lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Aitame kujundada terviklikku ja positiivset minapilti. Püüame parandada ümbritseva keskkonna mõistmise oskusi ja kujundada lapse eetilist käitumist, iseseisvust ning algatusvõimet, lisaks ka lapse esmaseid tööharjumusi. Soovime tõsta iga lapse kehalist aktiivsust ja arusaama tervise hoidmise tähtsusest!

Tegevuse käigus arendame õpi- ja kasvukeskkonda ning personali töökeskkonda. Püüame pöörata sihipärasemalt tähelepanu vaimse ja füüsilise turvalisuse ja heaolu tagamist toetavatele tegevustele.

Loome avatud õppe vorme ning võimalusi personali ja lapsevanemate terviseteadlikkuse tõstmiseks.

Kord aastas teostame tervisealast hindamist ning seeläbi viime arendustöörühmade eestvedamisel tervise edendamise põhimõtted sisse lasteaia õppekavasse ning planeerime ka järgmise perioodi tegevused.

Tervisemeeskonda kuuluvad:

  1. Merle Sarapuu- meeskonna juht
  2. Pille Roosiorg – direktor
  3. Aliis Aben - õpetaja
  4. Liina Klamp - õpetaja
  5. Heivi Õismaa – õpetajaabi
  6. Maaria Põldmäe- lapsevanem

Soovime olla tervise edendusliku suunaga  lasteaed

Uuri lähemalt siit