Terviseedendus

Läbi tervisekasvatuse ja tervise edendamise toetame:

lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut. Aitame kujundada terviklikku ja positiivset minapilti. Püüame parandada ümbritseva keskkonna mõistmise oskusi ja kujundada lapse eetilist käitumis, iseseisvust ning algatusvõimet; lapse esmaseid tööharjumusi. Soovime tõsta laste kehalist aktiivsust ja arusaama tervise hoidmise tähtsusest. Tegevuse käigus arendada laste õpi- ja kasvukeskkonda ning personali töökeskkonda. Pöörata sihipärasemalt tähelepanu vaimse ja füüsilise turvalisuse ja heaolu tagamist toetavatele tegevustele.

Hoolekogu kaasatusel pöörame tähelepanu lastevanemate terviseteadlikkuse tõstmisele. Loome avatud õppe vorme ning võimalusi personali terviseteadlikkuse tõstmiseks;

Taaselustame Covid olukorrast tingitud pausil olnud traditsioonilised üritused. Aktiviseerime huvigruppe lasteaiatöös osalemiseks.

Teostada tervisealast hindamist kord aastas ning seeläbi viime arendustöörühmade "Terves kehas terve vaim"  ja "Eduloojad" eestvedamisel õppekavasse sisse tervise edendamise põhimõtted.

Tervisemeeskonda kuuluvad:

  1. Merle Sarapuu- meeskonna juht
  2. Pille Roosiorg – direktor
  3. Karmen Kaljula - liikumisõpetaja,
  4. Heivi Õismaa – õpetajaabi
  5. Maaria Põldmäe- lapsevanem

Soovime saada Tervist Edendavaks Lasteaiaks

Uuri lähemalt siit