Sipsik

Õpetaja:

Keisi Rohtmets

Assistent:

Kristiina Noormann

Õpetaja abi: 

Luule Hammerberg

Rühma telefon:  58903024

Rühma e-post: sipsik.mannimudila@gmail.com

Rühm on avatud: 8:00 – 18:00

Valverühm on avatud 7:00-8:00  ja 18:00-19:00

Õppetegevused algavad kell 9:30

Muusikategevused: teisipäeviti kell 11:50 ja neljapäeviti kell 11:50.
Liikumistegevused:
teisipäeviti kell 9:20 ja neljapäeviti kell 9:20.

 

5-6 aastased lapsed 

Meie rühmas on 14  tüdrukut   ja 9 poissi. Meile meeldib avastada uut ja põnevat! Meie päev möödub mängima õppides!

Lapsed erinevad oma iseloomu, vajaduste, oskuste ja huvide poolest. Peame oluliseks, et meie õpetajate ja laste vahel oleks arusaamine ning lähedus. Hindame lapsevanema positiivset suhtumist lasteaias toimuvasse, kindlasti aitab hea kontakt õpetajatega sellele omalt poolt kaasa!
Lapsepõlvekogemustest kujuneb esmane pilt iseendast. Seepärast õpime kõigepealt jäljendama meid ümbritsevat, eelkõige aga emmet, issit, õpetajat. Meist täiskasvanutest sõltub, kui õnnelik, usaldav ja tasakaalukas on laps, kuidas käitub uutes olukordades. 

Meie õppimine ja kogemuste omandamine käib Hiina vanasõna järgi:

Ma kuulen ja ma unustan,

Ma näen ja ma mäletan,

Ma teen ja ma saan aru!

Lasteaed on tore koht, kus saame iseseisvuse, teistega arvestamise ja sotsialiseerumise  väärtuslikud kogemused.

Lisaks on siin palju aega mängida, sest MÄNG ON VÄIKESE INIMESE TÖÖ!

Selleks, et meie tegemistele kaasa elada vaadake rühma stendilt nädalaplaani.