Meile oluline

Meie missioon: Loome koostöös peredega silla kodu ja lasteaia vahele, et iga väike männimudilane tunneks end teda ümbritsevas keskkonnas õnneliku ja turvalisena.

Meie visioon: Olles avatud ja hoolivad, asjatundlikud ja loovad - oleme teerajajaks väikesele männimudilasele tulevikuoskuste arendamisel ja tema huvide avastamisel.

Meie põhiväärtused:

KOOSTÖÖ - avatud ja austav suhe laste, lapsevanemate ja kolleegide vahel.

HOOLIVUS - oleme hoolivad kaaslaste, looduse ja kultuuri suhtes.

MÄNGULINE ÕPIKESKKOND - lapse huvidest lähtuva, innustava ja lapsekeskse õpi- ja kasvukeskkonna võimaldamine.

2023 - 2024 õppeaasta eesmärk: Loome innustava keskkonna, kus keel ja kultuur saab kasvada nagu laps! Seeläbi õpetame männimudilasi märkama oma maa ja rahvuse rikkust, et neil tekiks südamesoov seda hoida ning edasi kanda!

Nõmme nõmmikus sirgusid männipuud.
Pohl ja kanarbik seltsiks neil, kaaslaseks tuul.
Tuul sasis neil latvu, juttu kudrutas liiv.
Nii vaikne kõik oli, vahel seisatas viiv.

Selles vaikuses RAHUTUS ometi sees.
Ind, elujõud! Oh mis kõik seal nõmmikus kees!
KÄBID…kes lustisid, hullasid koos.
Nagu väikesed lapsed mänguhoos.

Neil hinges üks soov – ei andnud see asu.
See kasvas ja kasvas – nagu südamevalu.
PÄRIS kilkeid ja hõiskeid
ihkas kuulda neil hing!

PÄRIS jalgade vudinat igatses rind!
Käbikuningas, nõmmiku põline asukas,
end tähtsale teekonnale minema asutas.

Käskjalana linna tuhises,
tähtsa otsuse pintsakus meestele puhises:
„Saagu Nõmmele mudila!“
Ja sündiski mudila mändide alla ―
rõõm ühine lastes ja käbides valla!

Küll neid jalgu seal vudis,
lõunauinakuid tudis –
Siim, Oskar ja Peeter,
Astrid, Anna ja Gretel.

See oli kord nii.
On praegugi nii.
Ja loodame hingest,
et JÄÄBKI SEE NII.

autor: meie Ella Helene ja Paul Johani ema Signe Liivaleht
/4.04.2021 Männimudila sünnilugude konkursile laekunud lugu/