Lasteaia kohataotlemine

Lapse järjekorda registreerimine  toimub portaali  Lasteaiakoha taotlemine iseteeninduskeskkonnas kaudu. Lasteaeda võetakse vastu 1,5 -7-aastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema (te) elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn. Kui infosüsteemi andmetel ei ole lasteasutusse kohta soovivaid rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavaid lapsi, võib lasteasutusse vastu võtta lapsi väljastpoolt linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

VABAD KOHAD: https://info.haridus.ee/Asutus/1811/F

Lasteaedade arenguprogramm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele"(Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2013 määrus nr 23)