KIK-i projekt “Puul on …”

Puul on oma saladus, oma tarkus ja oma lugu. Igal puul…
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritud projekt.

Projekti kestvus 15.01.2015 – 15.06.2015

Projekt kasvas välja vajadusest täiendada õpetajate õuesõppe- ja laste loodushoiualaseid teadmisi.

 

Käesolev projekt „Puul on oma saladus, oma tarkus ja oma lugu. Igal puul …“ aitab kaasa 2014-2015 õppeaasta eesmärgi „Elurikkus puudes ja veel rääkimata lugudes …“ täitmisele. Projekti kaudu õpitakse tundma ja kasutama lasteaias olevaid õppematerjale (õueala, mahukat raamatukogu ja lähiümbruse looduslikku keskkonda), koostama tegevusmappe ning uute ideede abil leida võimalusi õueala tegevuspesade rajamiseks. Projektis planeeritavad tegevused aitavad mõista looduse hoidmise vajadust, tundma ja seostame puude elu inimese eluringiga. Projektis on planeeritud tegevusi peredele (vanavanemate nädal), matku ja õppekäike lastes uudishimu äratamiseks ja teadmiste kinnistamiseks. Mõtete ja loovuse väljendamiseks kasutame kunsti, aktiivset liikumist ja muusikat.

 

Projektis osalevad 5-8-aastased lapsed. Kaasatud on kõik teised vanusegrupid.


Projektile eelnenud tegevused


Septembrist-jaanuarini toimusid projektile eelnevad tegevused:

  • Lauluhommik, mille raames õppisid lapsed tundma selle aasta puud. Laulsid puu- ja loodusteemalisi laule, õppisid tegevuse käigus tekitama heli ja muusikat erineva loodusliku materjaliga.
  • Vanavanemate nädal, mille raames toimus sügislaat „Memme hoidis“. Lapsed õppisid tundma viljapuude saadusi ning nende kasutusvõimalusi toiduks. Laadal kauplesime kodus valmistatud hoidiste, suupistete ja kodumaiste puuviljadega.
  • Herbaariumi materjali kogumine. Iga rühm alustas herbaariumi „Juurest ladvani“ materjali kogumise ja kuivatamisega.

 

Projekti tegevused

 

Õppekäik Muraste Looduskooli

Toimub praktilise looduse tundmise edendamine läbi talvise looduse tutvustamise; märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine; keskkonnatundlikkuse süvendamine.

Herbaariumi koostamine

Toimub sügisperioodil korjatud ning kuivatatud taimede ja taime osad vormistamine herbaariumiks. Kõik projektis osalevad lapsed koostavad ühe lasteaia hoovialal leiduva taime kohta koos õpetaja abiga töölehe, ristsõna või mängu. Taim (taimeosad, viljad jne) kiletatakse, vormistatakse mappi.

Tegevusmapi „Puu salapärane maailm“ koostamine

Valmivad tegevuspesad. Mapi koostamisega kaasnevalt valmivad kuus õpetajate poolt välja mõeldud tegevuspesa. Mapp kajastab tegevuspesa metoodilist juhendit, näitmaterjali, töölehti jms.

Õppekäik Tallinna Loodusmuuseumi metsasaali

Muuseumisse sõidetakse rongiga (marsruut Pääsküla-Balti jaam). Lapsed õpivad viisakat käitumist ühistranspordis ja linna tänavatel.

Info tegevuste kohta on kättesaadav lingil:

http://www.loodusmuuseum.ee/naitused-ja-ekspositsioon/

Matk Pääsküla raba loodusõppe rajale

Toimub orienteerumismäng „ Peidetud saladus“, mille kaudu õpivad lapsed tundma kodukoha lähiloodust. Loodusõpperajale on peidetud erinevad ülesanded (toetudes varasematele saadud teadmistele herbaariumi valmistamisel jne), mis nõuavad lahendamist enne sihtkohta jõudmist. Matka lõpus ootab lapsi üllatus – Metsavana, koos maiustusega.

Õppekäik Sagadi Looduskooli

Lapsed tutvuvad metsamuuseumi väljapanekutega. Jalutuskäigul mõisaparki õpivad lapsed tundma ja kinnistavad teadmisi puudest, panevad kasvama oma puu ning mängivad keskkonnamänge.

Info tegevuste kohta on kättesaadav lingil:

http://www.sagadi.ee/looduskool/opilasprogrammid/vali-programm/6038

Mängupäev õuesõpperajal

Lapsed õpivad kasutama projekti käigus valminud tegevuspesasid ning joonistame terrassisuuruse ühispildi projekti meeldejäävatest hetkedest. Projekti lõpetamisel esitlevad õpetajad koos lastega valmistatud herbaariume.

 

Projekti tulemused


Projektis osalemine pakub õpetajatele
 ideid lõimimiseks erinevaid ainevaldkondi õppe- ja kasvatustegevustes; paraneb oskus kaasata lapsi õppeprotsessi ning paranevad rühmasisesed koostööoskused.

Lapsed märkavad puid kui elusorganisme ning oskavad seostada seda inimese eluringiga.

https://kik.ee/et